MUREREN SOM BLE PRODUSENT

Historien om SoRoTo® begynner i 1983 da murer Benny Andersen bestemte seg for å konstruere blanderen som han og kollegene trengte. En for innendørs flislegging, gulv, betong renovering og vanlig murverk. 

Blanderen måtte være nyttig; lett å ta opp trapper og gjennom dører. Og det måtte være i stand til å bli drevet av en vanlig stikkontakt.

De tvangsblanderne som eksisterte i disse dager var alle store, vanskelig å håndtere og ble drevet på 3-faset strøm - og kvaliteten på blandingen igjen mye å være ønsket.

 

  

DEN FØRSTE BLANDEREN BLE EN SENSASJON

For å oppnå det resultatet ønsket Benny Andersen at han måtte se bort fra alle tidligere mikserkonstruksjoner, men aldri mindre presenterte han sitt nye, banebrytende design etter bare et par år med intenst arbeid.

Det var en tvangsblander med en blandekapasitet på 40 liter, som var innholdet i en standard pose den dagen.

Det var så lite at en enkelt mann kunne transportere den til fjerde etasje - og den kunne drives fra en vanlig stikkontakt.

Scoopet var dog blandearmene som Benny konstruerte og patenterte. De sikret en perfekt blanding og kunne (de-)monteres uten behov for verktøy.

Mottakelsen fra andre fagfolk gikk utover forventningene: blanderen var en sensasjon.

Men de danske håndverkerne var opptatt, og snart søkte de større maskiner - og de har fortsatt å gjøre det gjennom årene.

I dag produserer ® SoRoTo® og distribuerer tvangsblandere på 40, 80, 100, 120, 200 og 300 liter – og en lett versjon på 65 liter. Vi distribuerer også transportbånd og flere andre anleggsmaskiner i Danmark og over hele verden.

 

SO-RO-TO. FRA LOKAL FAMILIEBEDRIFT TIL GLOBALT SAMARBEID

Navnet "SoRoTo" er en sammentrekning av navnene på Benny Andersens 3 sønner, Sonny, Ronny og Tommy. Det var et opplagt valg, og det er lett å uttale på alle språk.

De tre sønnene har alle vært en del av selskapet i mange år. Tommy Andersen har en teknisk og mekanisk utdanning, og både Sonny og Ronny er murere.

De mer enn 30 års erfaring i selskapet, samt den praktiske kunnskapen om byggebransjen, er et solid fundament som vår nye administrerende direktør, Hans Terney Rasmussen, fortsetter å bygge videre på.

Selskapet vokser kontinuerlig; markedet for SoRoTo Machinery er spredt over det meste av verden nå, og dette har betydd behov for endring.

Vi begynte med å flytte hele selskapet til et nytt sted i Glostrup, nær København. Dette betyr at alle våre avdelinger er under ett tak nå og vårt daglige liv er synkronisert.

Våre nye kvartaler tilbyr rom for møter og produktutstilling i vårt showrom.

 

 

ANDERSEN-FAMILIEN

Fra venstre: RONNY, TOMMY, SONNY, OG (foran) BENNY ANDERSEN