DIAMANTBLAD

SOROTO® DIAMANTBLAD

Tørre skjæreblader krever tilstrekkelig luftstrøm rundt bladet for å hindre overoppheting av stålkjernen. Dette oppnås best ved periodiske kutt sammen med perioder med fri rotering for å maksimere kjøleprosessen.

Bruk alltid en støvmaske under tørrskjæring.

Når det er vått å kutte, fungerer små mengder vann som kjølevæske for diamantbladet. Dette støtter effektiviteten og levetiden til diamantbladet. I tillegg reduserer bruk av vann støvforurensningen i luften.