TVANGSBLANDER

TVANGSBLANDER

SoRoTo® tvangsblandere er designet i samarbeid med folk som bruker dem. Med murere, fliser og entreprenører. Vi tar alltid hensyn til effektivitet, bærekraft og fleksibilitet.

EFFEKTIVE MASKINER. STERK OG ERGONOMISK DESIGN.

Vi selger fortsatt deler til noen av de første modellene vi hadde på markedet, og vi er stolte av å si at levetiden til en SoRoTo tvangsblander er opptil 20 år.

Der vanlige blandere bare kommer seg til døren, er SoRoTo tvangsblander så smal at den lett kan komme inn.

NÅR VI SIER 200 L, MENER VI 200 L

Et kjennetegn ved SoRoTo-blanderne er at vår literbetegnelse tilsvarer den faktiske blandekapasiteten; slik at du kan blande 200L i en 200L SoRoTo tvangsblander.

 

DO NOT HANDLE WITH CARE