Min tvangsblander vil ikke starte ...

Slik sjekker du hvorfor den tvangsblanderen din ikke starter:

 • Kontroller ledningen fra veggen til maskinen. Er det noen brudd? Er maskinen koblet til riktig strøm? Kontroller også om ledningen fungerer med en annen maskin.

 • Kontroller at ledningen ikke er mer enn 10 m lang. Hvis du bruker en kabeltrommel, må du kontrollere at ledningen er helt rollestøpt ut.

 • Hvis din tvangsblander er en av de større, det vil si en 200L eller en 300L tvangsblander, sjekk faseturneren og juster om nødvendig.
  Justering av faseturner.

 • Kontroller at gitterlokket er helt lukket, og at sikkerhetsbryteren er aktivert. Maskinen starter ikke med et åpent gitterlokk eller en uaktivert sikkerhetsbryter. 

 • Hvis sikkerhetsbryteren er for løs eller stram, starter ikke maskinen heller.
  Justere sikkerhetsbryteren.
  På 65-lett er sikkerhetsbryteren et rett metallstykke, som slår av maskinen når den åpnes. Dette kan også justeres:

 • Kontroller den termiske effektbryteren. Hvis den er synlig på bryteren ved start-/stoppknappene, trykker du den inn og venter i 30 sekunder. Trykk deretter på start på nytt.

Hvis du har prøvd alt dette, og det fortsatt ikke vil starte, kan det være en kondensator eller hele bryteren som er ødelagt. Maskinen skal deretter sendes til en tekniker eller elektriker som er kjent med SoRoTo® maskiner. Snakk med din lokale forhandler.