Må jeg bruke lengre eller kortere blandearmer for min 300 l tvangsblander?

Du bør måle høyden fra bunnen av trommelen til toppen av topplaten:

  • en eldre maskin: ca. 42 cm til topplaten = lange armer og aksel
  • en ny maskin: ca. 39 cm til topplaten / 41 cm inkl. topplaten / topplaten er planert med trommelkanten = korte armer og aksel