Hvordan vedlikeholde og rengjøre min tvangsblander

Rengjør blanderen etter hver bruk.

Husk å fjerne blanderarmene ved rengjøring, for å sikre at det ikke blir sittende noe materiale mellom akselen og blanderarmene.

Pass på at ingen elektriske deler får vann.

Husk også å smøre maskinen regelmessig.

Hvis blanderen har blitt oppbevart feil, og mye hardt materiale sitter fast i maskinen, kan det være en idé å bruke EASY HAMMER eller GEL HAMMER.

Spesiell behandling ved blanding med lim/harpiks:

Når du blander med lim eller harpiks, kan du brenne og rengjøre med veldig varmt vann.
(Pass på: Bruk bare stålblader til blanding av harpiks/lim)
Noen ganger blir blanderporten sittende fast når du blander harpiks/lim. Det kan unngås hvis du rengjør med en myk børste og litt white spirit mellom hver blanding, men hvis det skjer, varmer du porten med en varm luftpistol eller en blåsefakkel. Når den har myknet, bør du kunne fjerne den med en metallveggskraper eller lignende.

RENGJØRING AV EN TVANGSBLANDER

Hvordan rengjøre Din SoRoTo® Tvangsblander