Blandearmene fortsetter å gå opp ...

Blandearmene kan hoppe op af flere årsager:

  • Tjek, at udgangsakslen ikke er fyldt med beton eller lignende.
  • Tjek, om blanderen er udstyret med de rigtige blandearme til formålet. Stålarme må ikke bruges til stenholdigt materiale (med sten på over 8 mm).
  • Tjek, om spændstifterne er knækket eller bøjet. Hvis de er, skal de udskiftes.
  • Hvis ingen af de ovenstående punkter er gældende, er blandearmene ikke indstillet korrekt og skal derfor justeres.