Hvor er serienummeret. plassert på transportbåndet?

Serienummeret på et SoRoTo® transportbånd er plassert bak motorbryteren på kontaktene.
 

Serial_no._belt_conveyor